HZ Ali ve Hristiyanın Üzüm Hikayesi

Hz. ALi bir Hristiyana misafir oldu. Adam üzüm getirdi.
Hz. ALi üzümü yedi. Sonra üzümden yapılmış şarap getirdi.
Hz. ALi (r.a.) buyurdu ki : “Haramdır.”
Hristiyan dedi ki : “Siz Müslümanlara şaşarım. Üzüm helal ,içki haram.
Halbuki bu, bundan yapılıyor….