Bodur elma shoowrom bahçesi

Bodur anaçlı elma anaçları birim alana daha fazla dikildiğinde dekara verim daha fazladır. Ağaçlar fazla dallanmadığından gölgelenme az olur. Meyveler daha iyi güneşlendiğinden iyi renk oluşumu meydana gelir. Böylece meyve kalitesi artmış olur.