Sen Ne Güzel Bir Adamsın

Sen Ne Güzel Bir Adamsın. Karnı şişen ve nefes almakta güçlük çeken ineğin midesinde sıkışan gazı, hortum yardımıyla çıkararak yaktı. Hayvan barınaklarından kaynaklanan amonyak, gübredeki organik azot bileşiklerinin mikrobiyal ayrışımının ürünüdür. Gübredeki azot, absorbe edilmeyen besin maddeleri, üre (memelilerde) ya da ürik asit (kümes hayvanları) olarak oluşur.