Ben böyle traktör görmedim

Günümüzde, işlerin zamanında bitirilmesi için vazgeçilmez bir girdi hâline gelen tarım alet ve makinelerinin önemi her geçen gün giderek artırmaktadır. Teknolojideki gelişime paralel olarak gün geçtikçe gelişen ve farklılaşan tarım alet ve makineleri bugün tarımda çalışan kişilerin vazgeçilmez bir yardımcısı durumundadır.