Ben böyle kaza görmedim

Traktörler, tarımsal mekanizasyon sistemi içinde çok önemli bir yere sahiptir. Tarımda kullanılan hemen hemen tüm alet ve makinalar için temel güç kaynağını oluşturan traktörler, modern tarımın vazgeçilemez araçlarından birisidir. Teknolojideki yeniliklere paralel olarak traktörlerde de hızlı bir gelişme gözlenmiştir.