Bir Eşeği Kabre Koydular, Günler Sonra Bakın Ne Oldu!

İki kardeşe, babaları vefat ettikten sonra miras olarak bir eşek kalıyor. Bu eşekle geçimlerini sağlarlar, çeşitli malları taşımada ve cefakar ve vefalı hayvanı kullanırlarmış. Aynı zamanda bu hayvanı binek olarak kullanıp yakın mesafelere onun sırtında gidip gelirlermiş.Bir gün…